Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Hradební 58/10, Cheb, 35002

http://szscheb.cz/

SZŠ a VOŠ Cheb, příspěvková organizace spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy a budovu domova mládeže.
Škola disponuje 2 počítačovými učebnami s internetovým připojením pomocí optické technologie s rychlostí 50/50 Mbps.

Kvalitní informační centrum školy pro potřeby žáků a pedagogů, jehož budování začalo v minulých letech, nadále pokračovalo. Ubytovací a stravovací zařízení školy je podpisem smlouvy dne 29. 8. 2003 zařazeno v souladu s vyhláškou MV č. 328/2001 Sb. do integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.

Akreditace vzdělávací instituce

Dne 18. 5. 2005 získala škola od MŠMT rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce dle § 25 zák. 563/04, č. j. 15 673/05-25. Na základě rozhodnutí MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 se do školského rejstříku zapisuje obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel.

 

Zřizovatelé

Partneři